2009-11-03
Dekret przełożonego generalnego zatwierdzający nowy herb Zgromadzenia

W styczniu bieżącego roku historyk i artysta plastyk Tomasz Steifer, członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, na życzenie Zgromadzenia Księży Marianów opracował nowy, zgodny z zasadami heraldyki, projekt mariańskiego herbu.

Autor umieścił na tarczy herbowej postać Maryi Niepokalanej, która stanowi godło marianów nieprzerwanie od 1723 r. (zmieniały się jedynie poszczególne wyobrażenia - formy graficzne). Godło - postać Niepokalanie Poczętej Maryi trzymającej w prawej ręce kwiat lilii, stojącej na półksiężycu i depczącej stopą głowę węża oraz otoczonej promieniami ukształtowanymi w formie mandroli - nawiązuje do dawnych wyobrażeń obecnych m.in. na pieczęciach zakonu. Wokół głowy Maryi widnieje 12 gwiazd nawiązujących do biblijnego opisu Niewiasty z Apokalipsy św. Jana Apostoła. Niepokalana przedstawiona jest jako brzemienna. 

Tarcza herbowa to uproszczony barokowy kartusz nawiązujący do metryki zakonu powstałego w 1673 r. oraz stanowiąca jedność stylu z godłem. Na herb składa się jeszcze wstęga z hasłem zgromadzenia Pro Christo et Ecclesia (Za Chrystusa i Kościół), nadanym marianom przez Odnowiciela - bł. Jerzego Matulewicza. Wstęga, zgodnie z zasadami heraldyki, została ściślej związana z tarczą herbową.

Projekt herbu odpowiada opisowi zawartemu w Deklaracji kapituły generalnej marianów z 1999 r. i stwierdzającemu, jak powinien wyglądać mariański symbol graficzny. 

3 listopada przełożony generalny o. Jan M. Rokosz MIC wydał dekret zatwierdzający nowy herb Zgromadzenia. Tekst dokumentu dostępny jest w dziale "Materiały". Opracowanie obowiązującej formy mariańskiego herbu symbolicznie wpisuje się w obchody Roku Jubileuszowego.

xkt
________________________________________________

Strona główna             Marianie             Galeria             Kontakt
Odrodzenie    

Ojciec Odnowiciel    

Słowa Ojca Generała    

Program Roku Jubileuszowego    

Wydarzenia    

Materiały    

Wybór myśli    

Napisano o nas    
________________________________________
© 2009 Zgromadzenie Księży Marianów. Wszelkie prawa zastrzeżone.                                           design: KM
________________________________________________

<< powrót do listy wydarzeń