Wyjątkowa i ważna rocznica, którą obchodzimy w bieżącym roku, jest zauważana w różnych środkach przekazu. Poniżej prezentujemy panoramę niektórych informacji pojawiających się w mediach, które przedstawiają rzeczywistość mariańskiego jubileuszu.
________________________________________________________________

 • Nasz Dziennik już przed uroczystym rozpoczęciem Roku Jubileuszowego w naszej wspólnocie zakonnej (6-7 grudnia 2008, nr 285) informował na swoich łamach o jego inauguracji w sanktuarium maryjnym w Licheniu (miejsce, gdzie obecnie zgromadzona jest największa wspólnota mariańska w Polsce). Gazeta informuje, iż odnowienie marianów przed 100 laty związane jest z osobą bł. Jerzego Matulewicza, a dokonując się za jego przyczyną, zostało związane z reformą: -  śluby uroczyste zostały zastąpione prostymi, obowiązujące do tej pory marianów oficjum za zmarłych zostało zmienione na inne praktyki pobożne w intencji dusz czyśćcowych - donosi dziennik. Informację uzupełniono o wyjaśnienie, iż Zgromadzenie Księży Marianów to pierwszy zakon klerycki założony w Polsce i poświęcony Niepokalanemu Poczęciu Maryi na dwa wieki przed ogłoszeniem dogmatu, a jego Założyciel wyznaczył zakonnikom trzy cele: szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, niesienie pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym oraz pracę duszpasterską, zwłaszcza wśród ludności religijnie zaniedbanej.
  http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=wi&dat=20081206&id=wi15.txt

 • Ścisły związek z sanktuarium w Licheniu ma także informacja umieszczona przez portal  Konin.naszemiasto.pl, źródłem której jest dziennik POLSKA Głos Wielkopolski. Nawiązując do 10. rocznicy wizyty Sługi Bożego Jana Pawła II w Licheniu, która przypada w tym roku, niejako na marginesie portal zapowiada obchody 100-lecia odnowienia zgromadzenia, których kulminacją będą uroczystości odpustowe ku czci NMP Licheńskiej (2 lipca).
  http://konin.naszemiasto.pl/wydarzenia/948027.html

 • Sekcja Polska Radia Watykańskiego w związku z początkiem Roku Jubileuszowego nagrała obszerny wywiad z przełożonym Prowincji Polskiej ks. Pawłem Naumowiczem MIC, pt. Pytamy, jak nas samych rozpalać Chrystusem i jakiej odnowy potrzebują marianie. Wywiad był emitowany na falach rozgłośni 8 grudnia 2008 r., a jego tekst umieszczono w witrynie Radiovaticana.org.
  http://www.radiovaticana.org/pol_RG/2008/dicembre/08_12_07.html

 • Obszerną wiadomość o mariańskim jubileuszu zawarł na swoich łamach internetowy portal Zyciezakonne.pl. Zawiera ona informacje dotyczące poszczególnych etapów Roku Jubileuszowego oraz najważniejszych punktów programu związanych z jego przebiegiem. Portal poświęcony wspólnotom zakonnym w naszym kraju uzupełnił wiadomość o podstawowe dane dotyczące mariańskiego zgromadzenia.
  http://www.zyciezakonne.pl/index.php?option=com_kalendarz&task=wyswietl&id=93

 • Archidiecezja białostocka w okresie międzywojennym stanowiła część diecezji wileńskiej. W latach 1918-1924 jej pasterzem był bp Jerzy Matulewicz, Odnowiciel marianów. Styczniowy numer białostockiego miesięcznika katolickiego W służbie miłosierdzia zawiera obszerny tekst pt. Błogosławiony Jerzy Matulewicz - czciciel Niepokalanej autorstwa s. dr Janiny Samolewicz SJE, dotyczący postaci bł. Jerzego, w związku z jego liturgicznym wspomnieniem przypadającym 27 stycznia. Artykuł stanowi streszczenie referatu wygłoszonego w czasie sesji naukowej w Białymstoku na uczczenie 90. rocznicy ingresu ks. Matulewicza do katedry wileńskiej (8 grudnia 1918 r.). Autorka we wstępie do tekstu informuje o 100. rocznicy odnowienia zakonu, a w samym tekście opisuje w jaki sposób prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi inspirowała życie duchowe i apostolat Odnowiciela marianów.
  http://www.wsm.bialystok.opoka.org.pl/wsm52/art.php?id_artykul=656 • Lublin jest jednym z największych ośrodków księży marianów - od takiego stwierdzenia rozpoczyna się obszerny artykuł pt. Odrodzenie marian [sic!] opublikowany 23 lutego na łamach Nowego Tygodnia, pisma wydawanego dla mieszkańców Lublina i okolicznego Świdnika. Autorka tekstu, Monika Skarżyńska, relacjonuje nie tylko sam fakt odrodzenia Zgromadzenia oraz obchodów Roku Jubileuszowego, ale również przytacza rys historyczny zakonu, przytaczając nazwiska najważniejszych postaci. Opowiada także o obecności marianów w Lublinie oraz o ich różnych formach aktywności duszpasterskiej i naukowej w tym mieście na przestrzeni lat. Osobną szpaltę wypełnia informacja o naszej jubileuszowej stronie internetowej. Całość tekstu zredagowana została w bardzo rzetelny sposób.
  Nowy Tydzień w Lublinie i Świdniku, nr 8(121)/2009, s. 17.

 • Radio Watykańskie zarówno na falach rozgłośni, jak i na swej witrynie internetowej, poświęciło sporo uwagi międzynarodowemu sympozjum historyczno-teologicznemu, które miało miejsce w Licheniu w dniach 25-29 maja 2009 r.. Główną ideą sesji jest z jednej strony refleksja nad dziełem odrodzenia zakonu oraz drogą, jaką przeszło odnowione zgromadzenie w ciągu minionych stu lat. Z drugiej jednak ma to być namysł nad kierunkami przyszłej pracy donosi RadioVaticana.org, uzupełniając wiadomość stwierdzeniem, iż ważnym elementem spotkania jest świadectwo życia z Bogiem dawane przez braci i wzajemne dzielenie się doświadczeniem mariańskiego powołania w różnych częściach świata.
  http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=290994

 • Fascynujący problem tożsamości wspólnoty, której odnowienie oznaczało daleko idące zmiany, wciąż inspiruje - stwierdził redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, ks. Adam Boniecki MIC, relacjonując przebieg sympozjum w Licheniu. Poważny dorobek historyków […] ukazuje aktualność założycielskich idei bł. Stanisława Papczyńskiego oraz geniusz Odnowiciela, który adaptując wielkie idee Założyciela, dostosował je do wymogów czasów całkowicie innych - dodał ks. Boniecki na łamach tygodnika.
  "Tygodnik Powszechny", nr 22(3125), 31.05.2009


Strona główna             Marianie             Galeria             Kontakt
Odrodzenie    

Ojciec Odnowiciel    

Słowa Ojca Generała    

Program Roku Jubileuszowego    

Wydarzenia    

Materiały    

Wybór myśli    

Napisano o nas    
________________________________________
© 2009 Zgromadzenie Księży Marianów. Wszelkie prawa zastrzeżone.                                           design: KM