Odrodzenie i reforma Zgromadzenia to dzieło Ducha Świętego dokonane za pomocą ludzi. Pierwszym z nich był bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz (+1927), kapłan diecezji kieleckiej, Litwin z pochodzenia, późniejszy biskup wileński i wizytator apostolski Litwy. To on był "spiritus movens" dzieła odnowy. W swoich działaniach nie był jednak osamotniony. Wspierał go zarówno przełożony generalny zakonu o. Wincenty Sękowski (+1911), jak również inni spośród pierwszych współbraci odnowionej wspólnoty, zwłaszcza ks. Franciszek Buczys (Pranas Bučys), zrazu kapłan diecezji sejneńskiej, później - już jako marianin - biskup wizytator dla Rosjan wschodniego rytu na emigracji i następca bł. Jerzego na urzędzie generała (+1951).
Do odradzającej się wspólnoty wstępowali kolejni kandydaci, w dużej mierze księża. Wielu z nich cechował rys zaangażowania w te pola działalności duszpasterskiej, które były dotąd zaniedbane w Kościele Europy środkowo-wschodniej. Pragnęli oni wychowywać zastępy świeckich katolików zdolnych do wchodzenia w środowiska obojętne, a nawet wrogie wobec Kościoła, zająć się szkolnictwem katolickim i pracą akademicką, prowadzić działalność społeczną wobec ubogich i w środowiskach robotniczych, propagować prasę i literaturę religijną. W Zgromadzeniu Marianów znaleźli przyjazny klimat i możliwość realizacji takich idei (odrębną kwestię stanowi proces ich realizacji, tudzież pojawiających się zaniedbań w tej materii). Dodatkowo głęboka duchowość i bogata osobowość Ojca Odnowiciela przyciągała także wielu duchownych i świeckich, którzy dołączali do mariańskich szeregów.
Poniższy wybór myśli - raczej zdawkowy, biorąc pod uwagę liczbę przedstawicieli Zgromadzenia i ilość wypowiedzi - ma w sposób bardzo ogólny przybliżyć ów klimat odradzającej się wspólnoty. Nie ma wśród nich tekstów prawnych (Konstytucje, dekrety, etc.), ponieważ chodziło o pokazanie myśli ujętej nie w karby prawa, ale obecnej w sercach marianów i wyrażającej mariańską rzeczywistość 1. połowy XX wieku. Jedynym wyjątkiem są fragmenty "Instrukcji" Ojca Odnowiciela ("Idea przewodnia i duch Zgromadzenia"), aczkolwiek i one nie miały charakteru ściśle prawnego, a jedynie stanowiły komentarz do obowiązujących Konstytucji.
Większość, przytoczonych poniżej i spisanych przez przedstawicieli mariańskiej szkoły duchowości, myśli pochodzi - co zrozumiałe - od samego bł. Jerzego. Ujęto je w kilka grup tematycznych dotyczących kolejno: duchowości, apostolatu, rozterek i nadziei pojawiających się w pierwszej fazie odradzania się wspólnoty, kwestii organizacyjnych oraz duchowej sylwetki samego Odnowiciela.

Krzysztof Trojan MIC

_______________________________________________________________


Wybór myśli do pobrania:


Strona główna             Marianie             Galeria             Kontakt
Odrodzenie    

Ojciec Odnowiciel    

Słowa Ojca Generała    

Program Roku Jubileuszowego    

Wydarzenia    

Materiały    

Wybór myśli    

Napisano o nas    
________________________________________
© 2009 Zgromadzenie Księży Marianów. Wszelkie prawa zastrzeżone.                                           design: KM