2009-06-02, Licheń
Odrodzenie i reforma marianów tematem sympozjum

Hasło mariańskiego zgromadzenia „Pro Christo et Ecclesia” było tytułem międzynarodowego sympozjum historyczno-teologicznego z okazji 100. rocznicy odrodzenia i reformy zakonu marianów, które miało miejsce w sanktuarium maryjnym w Licheniu w dniach 24-28 maja br. Tak sens organizowania sympozjum wyjaśnił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego przełożony generalny zgromadzenia o. Jan Mikołaj Rokosz: „Chcemy lepiej poznać okoliczności odnowy, a następnie szukać odpowiedzi na pytanie: które elementy reformy na stałe wzbogacają i interpretują nasz charyzmat oraz styl życia i pracy, a które wynikały z dziejowej konieczności dostosowania zakonu do życia w konspiracji, zaś dzisiaj straciły już swoją aktualność. W ten sposób owoce refleksji nad charyzmatem założycielskim i reformatorskim pozwolą nam w najbliższych latach na dokonanie spójnej syntezy i zdefiniowanie na nowo naszego charyzmatu”.

Sympozjum rozpoczęła msza św. sprawowana pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce ks. abp. Józefa Kowalczyka, który w homilii stwierdził, iż „Rodzina Mariańska, po stu latach od odnowienia, zajmuje poczesne miejsce we współczesnym Kościele i reprezentuje bogaty dynamizm duchowy i apostolski”.

Przedmiotem studium pierwszego dnia był historyczny fakt odrodzenia wymierającego zakonu marianów w 1909 r. Rozpatrywano więc kontekst historyczno-religijny tego wydarzenia (ks. prof. Daniel Olszewski z Kielc), okoliczności oraz przebieg odrodzenia i reformy (mgr Tadeusz Górski MIC), trudności i nadzieje, jakie przyniosły pierwsze lata po dokonanej reformie (mgr lic. Krzysztof Trojan MIC) oraz podjęto refleksję nad drogami rozwoju odnowionego zgromadzenia (mgr Adam Boniecki MIC).

Drugi dzień sympozjum wypełniły tematy związane z perspektywą biblijno-teologiczną. Zatrzymano się na zagadnieniu biblijnej inspiracji odnowienia człowieka i Kościoła (ks. prof. Waldemar Chrostowski z Warszawy), mówiono o łasce odnowienia jako darze i zadaniu (dr Kazimierz Wójtowicz CR) oraz znaku Bożej Opatrzności (dr Andrzej Pakuła MIC). Końcowym akcentem tej refleksji był trójgłos nt. „Jakiej odnowy potrzebują dziś marianie?” (William Hayward MIC, Jair Batista de Souza MIC i Paweł Naumowicz MIC), który zwieńczyła dyskusja panelowa z udziałem marianów z różnych krajów świata.

Chęć przypatrzenia się wydarzeniom sprzed stu lat z perspektywy charyzmatycznej odbiła się w tematyce kolejnego dnia, który rozpoczął się od trójgłosu dotyczącego charyzmatu odnowicielskiego bł. o. Jerzego Matulewicza (Adam Boniecki MIC, Vytautas Brilius MIC i Kazimierz Pek MIC) i panelu z udziałem współbraci z różnych państw. Mówiono także o maryjnej drodze duchowości i apostolatu marianów (mgr lic. Basileu Pires MIC), wspieraniu zmarłych w mariańskim charyzmacie (dr Marian Pisarzak MIC) oraz komunii i współpracy marianów ze świeckimi (Francis Bourdon).

Ujęcie historyczne oraz teologiczne problemu odrodzenia zakonu doprowadziło w końcu do pytania: co dalej? Czwarty dzień sympozjum wypełniły zagadnienia związane z perspektywą profetyczną: źródła współczesnej odnowy i nowe wyzwania (mgr lic. Joseph Roesch MIC), ewangelizacyjne zaangażowanie zgromadzenia (dr Zbigniew Grygorcewicz MIC), kryteria podejmowania nowych dzieł (prof. Andrzej Szostek MIC). Sesja zakończyła się dyskusją w grupach nt. „Jakie nowe znaki dla Zgromadzenia po 100 latach od odnowienia?”.

W sympozjum wzięło udział prawie stu współbraci, którzy przybyli z Anglii, Argentyny, Białorusi, Brazylii, Czech, Kamerunu, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rwandy, Słowacji, USA i Włoch. Obecne były także siostry ze zgromadzeń założonych przez mariańskiego Odnowiciela bł. Jerzego Matulewicza: Służebnic Jezusa w Eucharystii oraz Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP, a także świeccy przyjaciele i współpracownicy marianów. Każdy dzień – oprócz bogatego programu sesji naukowych – wypełniały wspólna modlitwa oraz braterskie spotkania. Jednym z takich spotkań był tzw. „Wieczór świadectw”, dotyczący łaski mariańskiego powołania. Po zakończeniu sympozjum część z jego uczestników udała się z pielgrzymką do grobu błogosławionego Ojca Odnowiciela w Mariampolu na Litwie.

xkt

________________________________________________

Strona główna             Marianie             Galeria             Kontakt
Odrodzenie    

Ojciec Odnowiciel    

Słowa Ojca Generała    

Program Roku Jubileuszowego    

Wydarzenia    

Materiały    

Wybór myśli    

Napisano o nas    
________________________________________
© 2009 Zgromadzenie Księży Marianów. Wszelkie prawa zastrzeżone.                                           design: KM
________________________________________________

<< powrót do listy wydarzeń