2008-11-11, Lublin
Prezentacja książki Steponasa Matulisa MIC

11 listopada 2008 r. w seminarium księży marianów w Lublinie miała miejsce prezentacja polskiego tłumaczenia książki autorstwa litewskiego marianina ks. Steponasa Matulisa pt. "Marianie za błogosławionego Jerzego Matulaitisa-Matulewicza". W wydarzeniu wzięli udział współbracia z domu seminaryjnego, Mariańskiego Domu Studiów św. Cyryla i Metodego oraz domu parafialnego. Gościem specjalnym był przełożony generalny Zgromadzenia o. Jan Mikołaj Rokosz.

Po słowach przywitania i wprowadzenia w treść spotkania przez ks. rektora Kazimierza Peka MIC, redaktora książki, głos zabrał ks. Krzysztof Trojan MIC, który ukazał historyczny kontekst Kościoła, w jakim dokonało się odrodzenie marianów. Prelegent zwrócił uwagę na to, jak Ojciec Odnowiciel odczytał potrzeby ówczesnego Kościoła i społeczeństwa oraz jak pierwsi marianie odnowionej wspólnoty starali się realizować charyzmat mariański w odniesieniu do pojawiających się znaków czasu. Ukazał także w jaki sposób zgromadzenie realizowało swoją misję na tle założeń duszpasterskich, które przyświecały ówczesnym papieżom. Na koniec przedstawił także biogramy pierwszych marianów w odrodzonej wspólnocie: ks. Pranasa Bučysa i ks. Jonasa Totoraitisa.
Następnie głos zabrał o. archimandryta Roman Piętka MIC, tłumacz rozprawy z języka łacińskiego na polski. Mówił o stylu języka książki oraz o samym procesie tłumaczenia. Wskazał na te fragmenty dzieła, które w sposób szczególny go poruszyły. W dalszej części ks. rektor K. Pek MIC omówił postać autora książki, przybliżając jego biografię i obszar zainteresowań. Zwrócił także uwagę na nowatorskie podejście ks. Matulisa do kwestii związanych z reformą marianów, który w swej pracy ukazał, iż to reforma, czyli nawrócenie człowieka, inspirowała reformę zgromadzenia, a nie odwrotnie. Pierwsi marianie po 1909 r. nie wstąpili do zakonu po to, by ratować instytucję, ale rozpoznając w sobie mariańskie powołanie weszli na drogę radykalnego nawrócenia w Zgromadzeniu, co zaowocowało jego odnową.
W ostatniej części spotkania głos zabrał ks. Zygmunt Proczek MIC, który m.in. odniósł się do wspomnień dotyczących osobistej znajomości autora książki. Ks. Andrzej Szostek MIC wskazał natomiast na przykładzie starszych ojców, których poznał wstępując do marianów, jak duch bł. Jerzego i pierwszych członków odnowionej wspólnoty obecny był w ich życiu. Na zakończenie Ojciec Generał podziękował inicjatorom i tłumaczowi książki za dokonane dzieło.
Zapis bibliograficzny: S. Matulis, Marianie za błogosławionego Jerzego Matulaitisa - Matulewicza, tłum. z łac. R.R. Piętka, Warszawa - Lublin 2008, ss. 314 [seria wydawnicza Studia Marianorum, poz. 11].

źródło: www.marianie.pl (xkt)


Zob. tekst książki na naszej stronie w dziale Materiały -> Publikacje.

________________________________________________

<< powrót do listy wydarzeń
Strona główna             Marianie             Galeria             Kontakt
Odrodzenie    

Ojciec Odnowiciel    

Słowa Ojca Generała    

Program Roku Jubileuszowego    

Wydarzenia    

Materiały    

Wybór myśli    

Napisano o nas    
________________________________________
© 2009 Zgromadzenie Księży Marianów. Wszelkie prawa zastrzeżone.                                           design: KM