2009-01-27, Warszawa
List okólny Przełożonego Prowincji Opatrzności Bożej

W związku z otwarciem obchodów Roku Jubileuszowego w naszej Prowincji, Ojciec Prowincjał Paweł Naumowicz MIC skierował do wszystkich jej członków okolicznościowy list z okazji liturgicznego wspomnienia bł. Jerzego Matulewicza. Przełożony Polskiej Prowincji pisze: "Po prowadzonej w ostatnich latach refleksji nad charyzmatem Zgromadzenia objawionym Błogosławionemu Założycielowi [beatyfikacja i rok dziękczynienia za to wydarzenie - xKT] chcemy teraz w Duchu Świętym pochylić się nad życiem i dziełem Błogosławionego Odnowiciela i jego uczniów, aby na nowo przeżyć dzisiaj łaskę powołania mariańskiego, aby odnowić nasze życie mariańskie i wspólnotowe oraz nasz apostolat".

Nawiązując do programu Roku Jubileuszowego Ojciec Prowincjał zachęcił wszystkich współbraci do udziału w wydarzeniach, które są przewidziane w ramach  jego obchodów.

Znaczna część listu została poświęcona duchowej sylwetce Ojca Odnowiciela. Ks. P. Naumowicz wskazał m.in. na prawdę, iż "pierwszym i największym pragnieniem Błogosławionego było całkowite zjednoczenie z Chrystusem i poświęcenie siebie i świata dla Niego", a chwała Boża oraz wnoszenie we wszystko i wszędzie ducha Bożego były apostolskim programem o. Jerzego. To właśnie "z pragnienia ściślejszego naśladowania Chrystusa, szerzenia chwały Bożej i zbawienia dusz, ks. Jerzy Matulewicz, prezbiter diecezji kieleckiej i wykładowca uniwersytecki, odkrył w sobie powołanie do niemal już obumarłego Zgromadzenia Księży Marianów" - czytamy w liście. 

Ojciec Prowincjał wyraził także nadzieję, iż w Roku Jubileuszowym przykład i wstawiennictwo Ojca Odnowiciela ożywią każdego z marianów, aby czerpiąc z misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oddawali swoje życie dla Chrystusa i Kościoła.

ks. Krzysztof Trojan MIC

________________________________________________

Strona główna             Marianie             Galeria             Kontakt
Odrodzenie    

Ojciec Odnowiciel    

Słowa Ojca Generała    

Program Roku Jubileuszowego    

Wydarzenia    

Materiały    

Wybór myśli    

Napisano o nas    
________________________________________
© 2009 Zgromadzenie Księży Marianów. Wszelkie prawa zastrzeżone.                                           design: KM
________________________________________________

<< powrót do listy wydarzeń