2009-01-25, Praga, Czechy
Marianie w Czechach rozpoczęli Rok Jubileuszowy

Niedziela 25 stycznia była także dniem inauguracji Roku Jubileuszowego dla marianów posługujących na terenie Wikariatu Czesko-Słowackiego św. Cyryla i Metodego, wchodzącego w skład Prowincji Opatrzności Bożej. Uroczystej Eucharystii w kościele św. Wojciecha w Pradze przewodniczył ks. kard. Miloslav Vlk, arcybiskup metropolita praski, prymas Czech. W homilii nawiązywał do słów bł. Jerzego Matulewicza, zawartych w jego "Dzienniku duchowym", dziękując także marianom za ich wkład w życie Kościoła czeskiego.
Władze Prowincji reprezentował ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC, wikariusz prowincjalny. W uroczystości wzięli udział - oprócz mieszkańców mariańskiej rezydencji w Pradze - współbracia z domów zakonnych w Hradku k. Pragi oraz w Brumovie-Bylnicach (Morawy), a także licznie zebrani wierni.
Po południu w sali koncertowej domu zakonnego odbył się koncert muzyki poważnej. W przerwach wystąpili historycy z krótkimi prelekcjami. Jednym z nich był ks. dr Jan Kosmowski MIC z Warszawy, który przybliżył zebranym wkład czeskich ojców i braci w życie mariańskiej wspólnoty. W XVIII w. bowiem liczna grupa Czechów wstąpiła do Zakonu Marianów na terenie Rzeczpospolitej, a wielu z nich pełniło potem ważne urzędy i funkcje, jak m.in. lektorów (wykładowców) filozofii i teologii w domach studiów, mistrzów nowicjatu, czy kapelanów we dworach szlacheckich.

br. Bogdan Bednarz MIC / xkt

________________________________________________

Strona główna             Marianie             Galeria             Kontakt
Odrodzenie    

Ojciec Odnowiciel    

Słowa Ojca Generała    

Program Roku Jubileuszowego    

Wydarzenia    

Materiały    

Wybór myśli    

Napisano o nas    
________________________________________
© 2009 Zgromadzenie Księży Marianów. Wszelkie prawa zastrzeżone.                                           design: KM
________________________________________________

<< powrót do listy wydarzeń