2008-12-08, Rzym
List okólny Przełożonego Generalnego

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to święto patronalne i tytularne Zgromadzenia Księży Marianów. Zgodnie ze starą tradycją w tym dniu wszyscy współbracia odnowili - w miarę możliwości w sposób publiczny - śluby zakonne oraz przysięgę wytrwania w Zgromadzeniu. Jak co roku swój list okólny do wszystkich członków Zgromadzenia skierował przełożony generalny marianów. Tegoroczny list nosi tytuł "Pozwólmy się zreformować Duchowi Świętowi" i kieruje uwagę wszystkich współbraci na rozpoczynający się rok dziękczynienia za 100 lat życia i działalności mariańskiej wspólnoty zakonnej po odrodzeniu i reformie, które miały miejsce w 1909 r.
"Cudowne ocalenie naszej wspólnoty 100 lat temu od śmierci i jej reforma były w naszej historii chyba najmocniejszym doświadczeniem Miłosiernego Boga, ważnym potwierdzeniem, iż Bogu na nas zależy, że nasz charyzmat potrzebny jest Kościołowi" - zauważa w liście Ojciec Generał i nawołuje, by wszyscy marianie jeszcze raz, z perspektywy czasu podjęli refleksję nad tym, które elementy reformy na stałe wzbogacają i interpretują mariański charyzmat raz styl życia i pracy, a które "wynikały z dziejowej konieczności dostosowania zakonu do życia w konspiracji, a dzisiaj straciły już swoją aktualność".
Nawiązując do dawnego rozumienia terminu "reforma", oznaczającego reformę człowieka pod wpływem Ducha Świętego, istotę jego nawrócenia, o. Jan M. Rokosz zauważa gorzką prawdę, że istnieje pokusa życia w zakonie bez jednoczesnego prowadzenia życia duchowego. List stanowi zatem także skierowanie zachęty, by przeżywany Jubileusz był czasem intensywnej modlitwy o Ducha Świętego i poddaniem się Jego działaniu: "Prośmy, aby także dzisiaj Duch Święty rozpalił w nas na nowo ogień swojej miłości, który zapłonął wśród Apostołów zebranych w Wieczerniku, dając początek Kościołowi; ten ogień, który zapłonął w sercu Ojca Stanisława, dając początej naszej wspólnoty zakonnej; ten ogień, który zawładnął Ojcem Jerzym i przynaglił go do odrodzenia i zreformowania naszej wspólnoty".

źródło: www.marianie.pl (xkt)

________________________________________________

<< powrót do listy wydarzeń
Strona główna             Marianie             Galeria             Kontakt
Odrodzenie    

Ojciec Odnowiciel    

Słowa Ojca Generała    

Program Roku Jubileuszowego    

Wydarzenia    

Materiały    

Wybór myśli    

Napisano o nas    
________________________________________
© 2009 Zgromadzenie Księży Marianów. Wszelkie prawa zastrzeżone.                                           design: KM