2009-09-27, Wilno, Litwa
Uroczystości w Wilnie.
Prezentacja litewskiego tłumaczenia książki T. Górskiego o bł. Jerzym

100. rocznicę odnowienia Zgromadzenia świętowała mariańska wspólnota z Wilna wraz z parafianami 27 września. W mariańskim kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na Zwierzyńcu miała najpierw miejsce uroczysta suma w języku litewskim, o godz. 11.30, której przewodniczył ks. Andrius Šidlauskas MIC, proboszcz i przełożony domu zakonnego w Mariampolu. Po niej miała miejsce suma sprawowana w języku polskim, której przewodniczył i homilię wygłosił gość z Warszawy - ks. Jan Kosmowski MIC.

Obecność ks. dr Jana Kosmowskiego, wicedyrektora Instytutu Historii i Duchowości Mariańskiej, wiązała się także z prezentacja litewskiego wydania książki Tadeusza Górskiego MIC, pt. "Błogosławiony Jerzy Matulewicz" (redaktorem litewskiego tłumaczenia jest ks. Vaclovas Aliulis MIC).

Poniżej cytujemy fragmenty artykułu prasowego z gazety "Lietuvos žinios" w tłumaczeniu ks. Pawła Chudzika MIC:

W wileńskim kościele na Zwierzyńcu w ubiegłym tygodniu odbyła się prezentacja niedawno przetłumaczonej na j. litewski książki, studium historyka T. Górskiego. W spotkaniu wziął udział kolega autora z Warszawy ksiądz marianin prof. Jan Kosmowski, historycy Genovaite Gustait? i Algimantas Kasparavičius, tłumaczka książki Teres? Danguole Šniurevicien?. Wieczór prowadził redaktor książki ksiądz marianin Vaclovas Aliulis.
Najważniejsza badaczka błogosławionego arcybiskupa J. Matulewicza na Litwie podkreśliła, że książka T. Górskiego została napisana obiektywnie, autor oparł się na wielu źródłach, a sam tekst od razu wciąga czytelnika. Z 500 stron aż 350 poświęconych jest biskupstwu wileńskiemu.
[…] Według historyk G. Gustaites na obiektywizm książki miał wpływ pasterski program J. Matulewicza: z miłością i sprawiedliwością służyć ludziom każdej narodowości, zło zwyciężać dobrem.
[…] Jak mówił badający relacje między Watykanem a Litwą historyk A. Kasparavičius - J. Matulewicz  został konsekrowany na biskupa wileńskiego w najtrudniejszym czasie, gdy pomiędzy sąsiadującymi Litwą i Polską trwały konflikty, a w Rosji zaczął panować reżim totalitarny. J. Matulewicz potrafił wielkodusznie patrzeć na wszystkie te próby czasu i znacząco wpłynął na poprawę relacji między Litwą i Stolicą Świętą. Największą pracą apostolską jakiej dokonał biskup było utworzenie prowincji kościelnej na Litwie. Ważna także była jego osobista przyjaźń z papieżem Piusem XI. Według historyka droga bł. J. Matulewicza, którą przeszedł od Kielc przez Warszawę, Sankt Petersburg, Fryburg, Chicago do Wilna była szeroka. Jak i jego wiara - troszczył się o wszystkich swoich parafian i rozmawiał z nimi w ich języku […].
"Jeśli jesteśmy chrześcijanami, naszym obowiązkiem jest miłość. Nie trzeba wracać do demonów przeszłości - mówił J. Kosmowski - Przykład J. Matulewicza ukazuje miłość do każdego człowieka - bez względu na narodowość czy religię. Czytałem jego notatki: "Nie ma juz Greka ani Żyda. Jesteśmy jednym - chrześcijanami." Można powiedzieć i tak: nie ma Polaka, Litwina, Białorusina - jesteśmy jedno w Chrystusie. To trudne nauczanie, ale J. Matulewicz potwierdził te słowa swoim życiem. Był tak charyzmatyczny, że jego życia wystarczyłoby na trzech świętych".

Milda Kniežait?, Charizmos b?t? užtekę trims, tłum. Paweł Chudzik MIC, "Lietuvos žinios" 01.10.2009.
Strona główna             Marianie             Galeria             Kontakt
Odrodzenie    

Ojciec Odnowiciel    

Słowa Ojca Generała    

Program Roku Jubileuszowego    

Wydarzenia    

Materiały    

Wybór myśli    

Napisano o nas    
________________________________________
© 2009 Zgromadzenie Księży Marianów. Wszelkie prawa zastrzeżone.                                           design: KM
________________________________________________

<< powrót do listy wydarzeń