2009-04-07, Rzym
Odpusty dla marianów i wiernych świeckich z okazji Roku Jubileuszowego

Przełożony generalny marianów wystosował okolicznościowy komunikat w sprawie możliwości zyskania odpustów nadanych przez Penitencjarię Apostolską z okazji Jubileuszu Stulecia Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Księży Marianów. O. Jan M. Rokosz napisał w nim: "Cudowne ocalenie naszej wspólnoty od zagłady przez bł. Jerzego było najmocniejszą interwencją Pana Boga w naszej dotychczasowej historii; ważnym potwierdzeniem, iż zależy Mu na nas oraz że nasz charyzmat jest potrzebny Kościołowi. Dzisiaj, kiedy świętujemy setną rocznicę tego wydarzenia, pragniemy obficiej zaczerpnąć ze skarbca Bożych łask dla własnego uświęcenia i kontynuacji naszej misji. W tym celu postanowiłem zwrócić się do Ojca Świętego z prośbą o udzielenie przywileju odpustu zupełnego dla współbraci marianów oraz osób z nami  związanych".

Zgodnie z decyzją Penitencjarii Apostolskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r. odpust zupełny mogą zyskać następujące osoby:
  • Członkowie Zgromadzenia Księży Marianów oraz wierni związani ze Zgromadzeniem więzami duszpasterskimi i prawnymi (np. parafianie, viri aggregati, członkowie SPM, Eucharystyczni Apostołowie Miłosierdzia Bożego, członkowie Mariańskiego Komitetu Gospodarczego, Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP, Padrinios i Madrinias, członkowie Duchowej Rodziny Mariańskiej w Licheniu oraz wspólnoty i grupy o podobnym charakterze) pod zwykłymi warunkami, należycie wypełnionymi (spowiedź sakramentalna, Komunia św. oraz modlitwa według intencji Ojca Świętego). Profesi marianie dla uzyskania odpustu winni ponadto odnowić, przynajmniej prywatnie, swoje śluby zakonne.
  • Wszyscy inni wierni, którzy szczerze pragną uzyskać odpust z okazji Jubileuszu Zgromadzenia Księży Marianów, oprócz wypełnienia zwykłych warunków (o których wyżej), muszą nadto wziąć udział w liturgii lub nabożeństwie albo przynajmniej przez pewien czas oddać się pobożnym rozważaniom, kończąc je modlitwą z danej niedzieli, wyznaniem wiary, przyzwaniem Najświętszej Dziewicy Maryi, jak również dowolną modlitwą za Zgromadzenie Księży Marianów.

Odpusty można zyskać w następującym czasie i miejscu:
  • Od 19 kwietnia 2009, tj. od II Niedzieli Wielkanocnej, zwanej Niedzielą Miłosierdzia Bożego, aż do 8 grudnia 2009 r., tj. do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia, która zakończy Rok Jubileuszowy: tyle razy, ile w formie pielgrzymki nawiedzą grób założyciela marianów, bł. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii lub odnowiciela bł. Jerzego Matulaitisa-Matulewicza w  Mariampolu.

  • W dniach: 15 sierpnia 2009, tzn. w Uroczystość Wniebowzięcia NMP; 29 sierpnia 2009, tzn. w dniu, kiedy bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz złożył pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Księży Marianów; 8 grudnia 2009 – w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, tytularną uroczystość Zgromadzenia, uczestnicząc w uroczystościach jubileuszowych w mariańskich kościołach i świętych miejscach, gdzie marianie prowadzą duszpasterstwo.

Marianie, a także członkowie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich i Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Eucharystyczni Apostołowie Miłosierdzia Bożego, którzy z powodu choroby lub innej ciężkiej przeszkody nie mogą uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych, mogą dostąpić odpustu zupełnego w miejscu, gdzie przebywają, wypełniając trzy podstawowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia św. oraz modlitwa według intencji Ojca Świętego), łącząc się duchowo z celebracjami jubileuszowymi oraz ofiarując Miłosiernemu Bogu przez Maryję swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności życia.


xkt

Strona główna             Marianie             Galeria             Kontakt
Odrodzenie    

Ojciec Odnowiciel    

Słowa Ojca Generała    

Program Roku Jubileuszowego    

Wydarzenia    

Materiały    

Wybór myśli    

Napisano o nas    
________________________________________
© 2009 Zgromadzenie Księży Marianów. Wszelkie prawa zastrzeżone.                                           design: KM
________________________________________________

<< powrót do listy wydarzeń